เก้าอี้ Bean Bag ทรงหยดน้ำ - Water Drop - & ทรงกลม ลายฟุตบอล -FootBall-