Bean Bag บีน-แบ็กรูปทรงกลม แบบฟุตบอล Football

 

 Bean Bag รูปทรงฟุตบอล 

Stool Size = 990.-
S = 1,500.- 

M = 2,300.- 

วัสดุ หนังเทียม PVC, หรือวัสดุอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งชนิดวัสดุได้ตอนสั่งซื้อคะ)

Click: สำหรับดูเนื้อผ้า อื่น ๆ เพิ่มเติม