Bean Bag บีน-แบ็กรูปทรงกลม แบบฟุตบอล Football


 

Bean Bag รูปทรงฟุตบอล 

Stool Size = 990.-
S = 1,500.- 

M = 2,300.- 

วัสดุ หนัง PVC, หรือผ้าร่มนิ่ม (แจ้งชนิดวัสดุได้ตอนสั่งซื้อคะ)

 


 (click LIKE us).